к.к. Чайка
Варна,
България
28.0368868
43.2692328
0 UserLikes
Име: ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
Адрес: Варна, к.к. Чайка
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.vfu.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Висши учебни заведения
Дейност:

Варненски свободен университет

Ключови думи: варненски свободен университет черноризец храбър, варненски свободен университет, бакалавър, магистър, икономика
к.к. Чайка
Варна,
България
28.0368868
43.2692328
0 UserLikes
Име: ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
Адрес: Варна, к.к. Чайка
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.vfu.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Висши учебни заведения
Дейност:

Варненски свободен университет

Ключови думи: варненски свободен университет черноризец храбър, варненски свободен университет, бакалавър, магистър, икономика
Дейности
За нас

ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Варненският свободен университет Черноризец Храбър е създаден през 1991 година. С решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище.


Той организира редовна и задочна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование - бакалавър, магистър и доктор.


През 2001 г. получава първата си институционална акредитация за срок от 5 години. На 27.07.2006 г. ВСУ Черноризец Храбър получава повторна институционална акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация с максимална оценка Много добра за срок от 6 години.


Днес университетът все повече се утвърждава като академичен център, който съчетава обучението на български и чуж

ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
дестранни студенти в приоритетни за страната области и създаването на научен и академичен продукт, характеризиращ се с международна конвертируемост и конкурентност. В него се обучават над 12 хиляди студенти в 67 бакалавърски и магистърски програми и 20 научни, акредитирани специалностти за подготовка на докторанти.


Най-младият университет на морската столица е достоен и търсен партньор на академични структури от Европа, САЩ и страните от Азия. Утвърдена академична традиция са деловите контакти и академичният обмен с чуждестранни университети и академични общности.


Университетът е един от инициаторите и най-активни членове на Черноморската университетска мрежа. Преподаватели и студенти все по-конкретно и резултатно участват в проектите по програмите Темпус,

ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
Еразмус, Леонардо и други изследователски и образователни програми на Европейския съюз. Научно изследователските и стопанските организации, с които ВСУ поддържа трайно сътрудничество, предоставят материалната си база за практическа подготовка на студентите и за научноприложна дейност на преподавателите и преди всичко за участие в национални и международни публични проекти, в отговор на предизвикателствата на глобализиращото се информационно общество. Варненският свободен университет е единственият български университет удостоен със специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label.


Всичко това го откроява като неделима и органично свързана част от глобалното виртуално образователно пространство на Европа и света.
 
Открийте ни в Google+
© 2014 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми