к.к. Чайка
Варна,
България
28.0368868
43.2692328
0 UserLikes
Име: ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
Адрес: Варна, к.к. Чайка
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.vfu.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Висши учебни заведения
Дейност:

Варненски свободен университет

Ключови думи: варненски свободен университет черноризец храбър, варненски свободен университет, бакалавър, магистър, икономика
к.к. Чайка
Варна,
България
28.0368868
43.2692328
0 UserLikes
Име: ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
Адрес: Варна, к.к. Чайка
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.vfu.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Висши учебни заведения
Дейност:

Варненски свободен университет

Ключови думи: варненски свободен университет черноризец храбър, варненски свободен университет, бакалавър, магистър, икономика
Учебни звена
За нас

Варненският свободен университет Черноризец Храбър е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 24 докторски програми.


Създаден през 1991 година, с решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище. Той организира редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование - бакалавър, магистър и доктор.


През 2001 г. получава първата си институционална акредитация за срок от 5 години. На 27.07.2006 г. ВСУ Черноризец Храбър получава повторна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България с максимална оценка Много добър за срок от 6 години. През 2013 г. университетът отново е институционално акредитиран от НАОА за максималния 6-годишен период с една от най-високите оценки в страната.


Високата акредитационна оценка, престижните знаци на Европейската комисия за качество на образователния процес - DS Label, за прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити - ECTS Label и за постижения в областта на научните изследвания – HR Logo, са доказателство, че Варненският свободен университет е конкурентен в европейското и световното образователно пространство.


Повече от 20 години един от първите частни университет в България следва мисията си да бъде социално отговорен субект на гражданското общество, ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация. По време на обучението си те имат възможност да участват в различни програми за академичен обмен, учебни практики, стажове и тренинги. Преподаватели и студенти участват в проектите по програмите Темпус, Еразмус, Леонардо и други изследователски и образователни програми на Европейския съюз. Ние вярваме, че опитът, придобит при участието в нашите програми, е безценното предимство на нашите възпитаници при тяхната професионална реализация.


ВСУ Черноризец Храбър се утвърждава като университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за оценка в дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на студентите. Всичко това го откроява като образователна марка, спечелила доверието, не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори в целия свят.
 
Открийте ни в Google+
© 2015 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми